HOME


OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Compress Shield® - nanotechnologia dla chłodnictwa

Produkowany w USA preparat Compress Shield®, płyn oparty na nanotechnologii, stosuje się we wszelkiego rodzaju systemach chłodniczych. Po zastosowaniu poprawia ich sprawność mechaniczną i termodynamiczną. W zależności od konstrukcji urządzenia, stosowany jest jako dodatek do oleju lub do czynnika chłodniczego. Compress Shield® nie jest detergentem ani rozpuszczalnikiem, nie miesza się i nie powoduje zmian chemicznych w czynniku chłodzącego ani w oleju. Są one tylko wykorzystywane jako środek do jego transportu w celu rozprowadzenia w układzie. Uzyskane efekty to oszczędność energii elektrycznej od 10% do nawet 30%, wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń o ok. 20% i obniżenie poziomu hałasu i temperatury pracy kompresorów.

Okres zwrotu inwestycji następuje już po 6 – 12 miesiącach po aplikacji i zależny jest od cyklów pracy urządzenia chłodniczego. Najlepsze efekty osiągane są w urządzeniach starszych mających więcej niż 2 – 3 lata pracy.


Efekty poprawienia sprawności termodynamicznej


W systemach chłodniczych olej ze sprężarki przedostaje się do czynnika chłodzącego, jest to zjawisko nieuniknione i niepożądane. Z upływem czasu na wewnętrznych ściankach rurociągów powstaje warstwa osadu olejowego. Powoduje ona niekorzystne zjawiska takie jak pogorszenie wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem chłodzącym a otoczeniem dochodzące do 30% oraz pogorszenie przepływu środka chłodzącego. Zjawisko to jest analogiczne do występowania cholesterolu w organizmie człowieka.

Po aplikacji Compress Shield®, aktywne nanocząsteczki, mające pokrewieństwo z metalami, na zasadzie przyciągania się różnoimiennych ładunków osadzają się na wewnętrznej powierzchni rur. Tworzą bardzo cienką (nano) warstwę usuwając osad olejowy. Powstała warstwa nie dopuszcza do powstawania nowego osadu olejowego. Poprawione jest przewodnictwo cieplne i zmniejszone opory przepływu środka chłodzącego. W rezultacie, do osiągnięcia tego samego efektu chłodniczego, urządzenie zużywa mniej energii elektrycznej. Aplikacja jest permanentna i nie wymaga powtarzania.


Efekty poprawienia sprawności mechanicznej

Preparat Compress Shield® działa jak dodatek uszlachetniającym do olejów. Po aplikacji, poprawia własności smarne oleju, na współpracujących ze sobą powierzchniach tworzy się warstwa ochronna. Dzięki nanotechnologii następuje częściowa odbudowa zużytych powierzchni (efekt rewitalizacji). Opory tarcia, współpracujących powierzchni metalowych zostają znacznie zmniejszone. Efektem natychmiastowym jest obniżenie głośności i temperatury pracy kompresora.

Wieloletnie doświadczenia pokazują że zastosowanie preparatu Compress Shield® wydłuża żywotność urządzeń mechanicznych nawet o 20%, dając oszczędności kosztów na przeglądach okresowych i częściach zamiennych.

Aplikacje wykonane w Polsce przez Promaco i naszych partnerów potwierdzają wszystkie w/w efekty. W wielu przypadkach zastosowanie Compress Shield® pozwoliło na uniknięcie kosztownych napraw, demontażu urządzeń i przestojów w pracy. Zdało też egzamin w przypadkach niewydolności urządzeń chłodniczych i przy zbyt małym przydziale mocy dzięki znacznym oszczędnością energii elektrycznej. Wyniki stosowania Compress Shield® są naprawde zaskakujące, w przypadku małych układów widoczne już po klikudziesięciu minutach. Nie zanotowaliśmy w Polsce ani jednej awarii urządzenia w którym był zastosowany.

 

Dawkowanie:

Instalacje małe: aplikacja do czynnika chłodzącego, 9 ml preparatu na każdy 1 kW mocy chłodniczej.

Instalacje duże: aplikacja do oleju w ilości 5% pojemności oleju.


Compress Shield®:

  • Skraca czas uzyskiwania zadanych parametrów chłodzenia

  • Poprawia sprawność mechaniczną

  • Poprawia sprawność termodynamiczną

  • Zmniejsza temperaturę i głośność pracy urządzeń

  • Wydłuża czas eksploatacji urządzeń, zmniejszając koszty eksploatacyjne

  • Oszczędza energię elektryczną

Cechy Compress Shield®:

Kompatybilność: przetestowany dla standardów: ASTM, API, ANSI, ASHRAE, UL, EPA, ARI.

Szczelność: potwierdzona dla następujących materiałów: Neopren, Azotyn Vinton, PFE, Buna, Nylon, Mylar, Polipropylen i wszystkich innych typów uszczelniaczy używanych w przemyśle HVAC.

Kompatybilność z metalami: miedź, aluminium, mosiądz, stopy metali, stal nierdzewna, srebro, stopy miedzi, cynk, ołów.

Kompatybilność ze środkami chłodzącymi: Grupa 1, 2, 3, amoniak, propan i inne najbardziej popularne środki chłodzące.

Kompatybilność olejowa: mineralny, syntetyczny, POE, olefiny alfa i specjalne mieszanki.


DO TESTÓW DOSTARCZYMY PRÓBKI W CENACH PROMOCYJNYCH


Przed aplikacją Compress Shield
Po aplikacji Compress Shield
Copyright Nazwa.pl